i24news ב-Selas

לאכול את טואיצ’י – סדרת ארוחות קונספט ב-Selas

ערוץ i24news הגיעו לבקר ב- Selas בערב קונספט ייחודי – לאכול את טואיצ’י.

בערב המיוחד, אירחתי את דוד שלי, יוסי גינסברג, מחבר רב המכר ‘בחזרה מטואיצ’י’ לארוחת טעימות בת 8 בנות, מלווה בסיפורים המרתקים שלו.

צפו בסיקור של i24news –